گردش حول يک مرکز

مي گويند هر ماده ا ي از اتم تشكيل شده و در داخل هر اتم هسته اي  است كه تعدادي الكترون به دور آن مي گردند .الكترون هايي كه به همين راحتي از گردش به دور هسته دست بر نمي دارند انگار جاذبه ي انكار نشدني آنها را به هسته نزديك مي كند .( اين را داشته باشيد )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي گويند  ماه در مداري به دور زمين مي گردد . زمين هم به دور خورشيد مي گردد . نه تنها زمين , كه هشت سياره ي ديگر هم به دور خورشيد مي گردند كه يكي از آنها بيش از چهار برابر زمين است  و هركدام از آنها در مدار مخصوص به خود دور آفتاب مي گردند . ( البته جديدا سياره اي ديگر هم كشف شده ) تمام اين حجم بزرگ را منظومه ي شمسي نام نهاده اند . خود اين منظومه شمسي همراه با هزاران منظومه ي ديگر ( كه هر كدام ستاره اي بزرگ و سياره هايي به دورش دارند ) در مكان بزرگ تري جاي مي گيرند به نام كهكشان راه شيري كه عدسي شكل است . خورشيد و ستارگان نزديك زمين با سرعت 240 كيلومتر در ثانيه حول مركز كهكشان در حركتند اما به علت عظمت كهكشان ,200 ميليون سال طول مي كشد تا خورشيد يك بار حول مركز آن بچرخد .قطر اين عدسي ,100 هزار سال نوري است و عرض آن 10 هزار سال نوري است .(!) اين تازه يكي از كهكشانها است بقيه هم شايد بزرگتر از اين باشند مثلا بزرگترين ستاره اي كه رصد شده , 2300 برابر ستاره ماست !  حال اين فضاي با عظمت همگي باهم , به دور يك مركز نا معلوم مي چرخند . كسي چه مي داند؟ شايد اين مجموعه ي غول آسا فقط گوشه اي از اين جريان چرخش باشد . ( اين را هم داشته باشيد )

هر ساله هزاران مسلمان از سراسر دنيا به يك نقطه مي آيند و همگي با هم حول محوري مشخص مي گردند . مي گردند و مي گردند انگار جزئي از اين نظام چرخش هميشگي اند يا نه ! معناي اين نظام چرخش اند . انگار اين الكترون ها و سياره ها و منظومه ها و كهكشان ها و... ماكتي هستند براي به تصوير كشيدن اين روح عبوديت اين روح يگانه پرستي اين روح همه حول يكي ... .  واقعا چرا هستي دايره اي در حال گردش حول يك مركز است ؟ چرا ؟ اين يگانگي حركت يعني چه ؟...

شگفتا ...!

 

/ 0 نظر / 16 بازدید