هفت خان !

گاهی اوقات ادم کاری را می کند و همش در دل و بر زبان می گويد اين کار برای خدا است . اما همين که طی شکست و پيروزی در کار به درون خود نگاه می کند می بيند چقدر گول خورده و از اول کار را برای خود می کرده . و به نظر من اين است که می گويند انسان هفت بطن دارد و تنها خدا از هر هفت بطن با خبر است .

خوش به حال آنها که هر هفت بطن را يکی کرده اند... !

/ 0 نظر / 11 بازدید