ای حاجت گير ها!!!

-يا امام زمان بچه ام کنکور قبول شه!
- يا امام زمان تا کی روی صندلی چرخ دار راه برم؟
- يا امام زمان يه کاری بکن ما هم صاحب خونه بشيم.
- يا امام زمان زندگيم داره از هم می پاشه!!
-يا امام زمان... !
ای بابا بسه ديگه! چه خبرتونه؟ اصلا براتون مهم هست امام زمان کی هست؟ چرا تا حالا نيامده؟ اصلا امام يعنی چی؟
- ای اقا! ما هر سال می ايم اينجا حاجت می گيريم...
اهان! پس به نظر شما امام يه دستگاه حاجت دهيه؟
-حالا...هرکی یه جور از قربونش برم استفاده میکنه دیگه. تو هم اگه مشکل داری برو بهش بگو!!
ای خدا به چه زبانی بگم؟ درد من درد تنهایی امامه که هر جا صداش میکنن می ره ولی هیچ کس خودشو نمی خواد همه حاجت می خوان ... هیچ کس به فکر تنهایی او نیست که در میان شيعيانش هم تنهاست!! به چه زبانی بگم؟ درد بزرگ مهدی همين کسانی اند که صدايش می کنند .
او هميشه در بن بست ها به دادمان می رسد او وظيفه اش را خوب ميداند وبه ان عمل می کند . ولی وای بر ما که حتی وظيفه مان را هم نمی شناسيم ...

/ 0 نظر / 8 بازدید