نمک خورديم و...

همه چیز برای تو ! هرچه تو بخواهی هرچه به زور یا به حق به تو برسد,مال توست !بخور !حتی اگر حق من است .بنوش ! راحت از گلویت پایین ببر حتی اگراز حلقوم یکی دیگه کشیده باشیش بیرون ! تو برو بالا و بالاتر . برو آن صندلی ریاست را بگیر ! هر از چند گاهی هم سخنرانی کن ! اما اول سخنرانی ,نام ما را هم ببر . اگر نتوانستی ,آخرش و اگر نه ,یادت باشد , ما هم می توانستیم جای تو باشیم ! خودت خوب می دانی که لیاقتت برای این کارها به اندازه ی یک بچه است در برابر ما ! اصلا ما کنار کشیدیم که تو بروی بالا !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

آقا یاخانم !ای که آن قدر خوب بازی می کنی که گاهی خودت هم فراموش می کنی تمام اینها فیلم است !

آقا یا خانم ! یه زمانی یه کسایی ,یه کارهایی کردند که تو حتی به گوشت هم نرسیده ولی از راه اونا داری خوب نون می خوری ! طفره نرم . بازم یادت رفت که شهدا چه راحت جا را براتون خالی کردند ؟ بابا ! به خون این شهدا قسم ,هممون که دم از راه خدا و شهید می زنیم ,دنبال مقام و نون خودمونیم ! آقا جان ! مگه خدا نگفته اگه تو نیت یه کاری کسی غیر از خدا باشه ,خدا می بخشد کار را به آن نیت بعدی و هیچ چیزش را خودش بر نمی دارد ؟ تا حالا فکر کردی که چقدر کار بی فایده کردیم ؟ ما هممون "خسرالدنیا و الاخره "ایم  و خودمون خبر نداریم !

ببخشید ! بازم تندرفتم ! اصلا همتون برای خدا کار می کنین !آره بابا شما ته شین ! با خودم بودم ! با خودم که همیشه با اسم این عزیزان ,خودم را مطرح می کنم ! خوش به حال اونا که هیچ کی سر از کارشون در نیاورد و در آسمانها معروفتر بودند تا در زمین !

 

/ 0 نظر / 13 بازدید