تبليغ

سلام !

گرچه اين صفحه تبليغاتی نيست ؛ اما اين بار برای دوستم خانم افضلی اين يکی را در يابيد :

از اين پس ؛ روزهای شنبه ؛در فرهنگسرای ابن سينا ( قانون) ؛ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به سرپرستی خانم مريم افضلی ( شاعر خوش ذوق معاصر) ؛ اجتماع دوستانه ای پيرامون شعر حاضران در جمع تشکيل ميشود . در اين جمع ؛ هر کس شعری گفته ؛ آن را می خواند و دوستان ديگر شعرش را نقد می کنند . در آخر تصميم می گيريد که شعرتان را بسوزانيد !

منتظر شما خواهيم بود !

/ 0 نظر / 15 بازدید