بيچاره می شود ...

این بغض تا به ابد پاره می شود afsaneh-eshgh.jpg

از نایگاه سینه ام آواره می شود

 

این گریه ، راه خودش را گرفته است

از هر دلی گذشته ، سی پاره می شود

 

هر مادری زکنار دردم گذر کند

یک رود اشک برای کودکش گهواره می شود depress27.jpg

 

هر گل ؛ نسیم درد من از خاطرش گذشت

زین پس به پای یار ، همی خاره می شود

 

غم بود نازنین که مرا بر زمین نشاند

ورنه ، چگونه یک نفر بیچاره می شود ؟! endlessly.jpg

/ 0 نظر / 43 بازدید