اين حرفها به عالم بالا نمی رسند

65.jpg

من ؛ شب . زمین ؛ شب . حتی خورشید هم شب است .

Asalem2.JPG

من ؛ زمین و خورشید ؛ چشم به راه تو مانده ایم . چون چشم مضطرب پرندگان در اتنظار آشیان .

entezar-p17.jpg

می گویند : از عمق جاده های غبار آلود ؛ می رسی ...

jgnuyw.jpg

نخواه در این انتظار ؛ به گذشتگان ؛ جاماندگان ؛ مردگان و نا امیدان بپیوندیم ... نمی خواهم ... نخواه ...

آمین !

/ 0 نظر / 21 بازدید